Küpsiste kasutamine / Use of cookies

Küpsiste kasutamine

 

Käesoleval lehel on kirjeldatud küpsiste kasutamine Rakvere Turismiinfokeskuse veebilehel visitrakvere.com.

1. Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad Rakvere Turismiinfokeskusel pakkuda, arendada ja kaitsta Rakvere Turismiinfokeskuse teenuseid ning tagada, et Rakvere Turismiinfokeskuse pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus.

Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

2. Missuguseid küpsiseid kasutab Rakvere Turismiinfokeskus ja mis eesmärkidel?

Rakvere Turismiinfokeskusel kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest. Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika, analüüsi jaoks ja keelevaliku meeldejätmiseks. Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:

Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.

Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad Rakvere Turismiinfokeskuse teenuste osutamist.

Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.

Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti Rakvere Turismiinfokeskuse veebilehte kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse.

Teenuste pakkumine ja kasutajate vajaduste analüüs – küpsised, mis aitavad välja arendada klientide vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi.

Teie kuvaeelistused, näiteks sirvimiskeel, kontrast, kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused;

Kas Te nõustusite (või mitte) meiepoolse küpsiste kasutamisega sellel veebilehel.

Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:

Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat võrgulehte.

Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava võrgulehe haldajast. Me ei luba saata kasutajatele küpsiseid oma veebisaidil olevate kolmandate poolte teenuste kaudu, kui see ei ole vastava Rakvere Turismiinfokeskuse veebilehel eraldi välja toodud.

Aja jooksul võib Rakvere Turismiinfokeskuse küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

3. Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Kui Te ei soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saate kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsioonid töötada. Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks on võimalik keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei saa Te meie veebisaitidel pakutavaid Rakvere Turismiinfokeskuse veebilehel olevaid teenuseid tervenisti kasutada. Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ja et kuvatavad sätted võivad erineda.

4. Kust saab lisateavet?

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil andmekaitseametnik@rakvere.ee.

 

Use of cookies

 

This page describes the use of cookies on the website of Rakvere Tourist Information Centre: www.visitrakvere.com.

1. What are cookies?

A cookie is a small text file that is stored on your computer or another device (such as a smartphone) when visiting a website. A text file contains information that is used to improve the user experience of visitors to a particular website. Cookies enable Tourist Information Centre to provide, develop and protect the services of Rakvere Tourist Information Centre and ensure that the offers of Rakvere Tourist Information Centre are better suited to your needs, as well as to ensure a more convenient and secure user experience.

Cookies themselves do not read information from the user’s computer or send them to the internet.

2. Which cookies are used by Rakvere Tourist Information Centre and for what purposes?

Tourist Information Centre uses two types of cookies: persistent and session cookies. They differ in purpose of use and storage time.

Session cookies are temporarily stored while you visit a website. We use session cookies for statistics, analysis, and to remember language selection.

Persistent cookies are stored for a specific period of time, but you can delete them from your device if you wish. The purposes of persistent cookies are:

Web browser identification – cookies that allow the possibility to recognise the browser and use the website more securely.

Provision and maintenance of the service – cookies that support the provision of services by Rakvere Tourist Information Centre.

Website security and service integrity – cookies that help to design services and create the best user experience.

User statistics and analysis – cookies that provide information about how and how often the websites of Rakvere Tourist Information Centre are used, and about the user groups and search tools.

Provision of services and analysis of users’ needs – cookies that help to develop offers that best meet customers’ needs.

Your display preferences, such as browsing language, contrast, font size, device used, and preferences for search results and notification.

Whether you agreed (or not) to our use of cookies on this website.

Cookies are divided as follows:

Author or first-party cookies that come from the website you are viewing and can be both persistent and temporary. Websites may use these cookies to store information that will be reused the next time you visit the site. From the point of view of processing personal data, the installer of the first-party cookie is the controller (or any of its processors) who is the administrator of the website.

Third-party cookies from advertisements on other websites, for example, located on a website visited by the user. From the point of view of processing personal data, the installer of a third-party cookie is a data controller who differs from the administrator of the website visited. We do not allow cookies to be sent to users through the services of third parties on our website unless specifically stated on the respective webpage of Rakvere Tourist Information Centre.

Over time, Rakvere Turismiinfokeskus may update and customise cookies to improve the quality of service.

3. How can I change and select the use of cookies?

If you don’t want cookies to be used on your devices, you can change your browser’s security settings. From there, you can change the cookie notification settings or block all cookies. You can also delete all cookies stored on your device. However, when blocking all cookies, some features of the website may not work. Without affecting the functionality of the website, it is possible to prohibit the use of persistent cookies. However, if you do not allow session cookies, you will not be able to use the services provided on our websites on the Rakvere Tourist Information Centre website in full. Please note that security settings need to be changed individually in each browser and that the settings displayed may vary.

4. Where can I find more information?

If you have any questions or suggestions, please contact andmekaitseametnik@rakvere.ee.