Tõnu Kaljuste poolt ellu kutsutud Nargenfestival on pikim ja mitmekesiseim suvine kultuurifestival Eestis. 
Festival pakub talle omaselt kultuuriliselt mitmekülgset kava – rahvamuusikast klassika maailmatippudeni.